top of page

SIJOITUSKOIRA

Harvalla kasvattajalla on mahdollisuuksia pitää suurta koiralaumaa kotonaan, joten pentueen lupaavimman pennun sijoittaminen on keino pitää koiramäärä sopivan kokoisena.

Sijoituskoira voi olla myös aikuinen koira tai kasvattajan muualta ostama koira. Sijoituskoira on vastaanottajalle kuin oma koira lukuun ottamatta kasvattajalle jäänyttä jalostus- ja omistusoikeutta. Sijoituskoiran ottamalla koiranpennun ottaja saa itselleen usein lupaavan koiran ja yhteistyö kasvattajan kanssa on tiivistä ja hedelmällistä molemmille osapuolille.

 

Mikä on sijoituskoira?

Sijoituskoira on luovuttajan valitsema koira, jota luovuttaja saa käyttää jalostukseen. Sijoitussopimuksen ajaksi luovuttajalla on koiran omistus- ja jalostusoikeus.

Vastaanottajalla on koiran hallintaoikeus. Sopimusaika on yleensä nartun kohdalla neljä vuotta ja se sisältää 1-2 pentuetta kasvattajalle. Uroksen kohdalla viisi vuotta ja 3 astutusta (tuonti koiralla neljä). Koirasta maksetaan vakuusmaksu, joka palautetaan kokonaisuudessaan takaisin vastaanottajalle sen jälkeen, kun sopimus on täyttynyt.

Sijoitussopimus tehdään aina kirjallisesti Kennelliiton lomakkeella. 
 

Näyttely-, kilpailu- ja koekäynneistä sovitaan erikseen. Yleensä sovimme niin, että maksan ne näyttelyt, kilpailut ja kokeet, joihin haluan koiran ilmoittaa ja vastaanottaja maksaa ne joihin hän haluaa koiran ilmoittaa. Annan yleensä vastaanottajalle mahdollisuuden käydä näyttelyissä, kilpailuissa ja kokeissa vapaasti.

Vastaanottajan tulee myös valmistautua siihen, että koira on luovuttajallaan näyttelyreissujen ja astutusten ajan. Pentujen saamisen aikaan koira on tietysti kotoaan pidemmänkin aikaa poissa. Mikäli luovuttaja ei käytä koiraa jalostukseen 4/5 vuoteen mennessä, sopimus raukeaa ja koiran omistajuus sekä jalostusoikeus siirtyy vastaanottajalle. 


Mikäli luovuttaja päättää jostain syystä jättää käyttämättä jalostusoikeutensa, voidaan sopimus purkaa ennen määräaikaa. Tällöin maksettua takuusummaa ei palauteta. Luovuttajalla ei ole oikeutta purkaa sijoitussopimusta ja saada koiraa takaisin, ellei vastaanottaja sitten riko sijoitussopimusta.

Kuka vastaa kustannuksista?

Jalostuskäyttöön liittyvät kulut hoitaa aina luovuttaja. Näitä ovat mm. lonkkatarkastukset, polvitarkastukset, silmätarkastukset, ylimääräiset ruokintakulut kantoaikana, matkakulut uroksen luo, uroksen mahdolliset hyppymaksut ja keisarinleikkauskulut, pentujen rekisteröinti

ja astutusmaksut.

Sijoituskodille taas kuuluvat normaalit koiran omistamiseen liittyvät jokapäiväiset käytännönkulut; ruokinta, madotukset, rokotukset, vakuutus, eläinlääkärikulut jne.


Sijoituskoiran hoito

Vastaanottajan tulee tiedostaa omat velvollisuutensa ja vastuunsa sopimusta solmittaessa. Sijoituskoiraa hoidetaan ja huolletaan luovuttajan antamien ohjeiden mukaan aivan kuin omaksikin ostettua pentua. Sijoituskoiralle annetaan mukaan samat pennunhoito- ja ruokintaohjeet, kuin muillekin pentuesisaruksille. Nämä rodunomaiset hoito-ohjeet kuuluvat jo lakisääteisestikin pennunottajalle sovittaessa koirakaupasta.
 

  • Koirasta on huolehdittava niin, että se on hyvässä kunnossa. Se ei saa olla liian laiha tai lihava.

  • Koiran tulee saada vähintään peruskoulutus.

  • Koira tulee opettaa käsittelyyn, pöydällä seisomiseen, hampaiden näyttämiseen ja kehässä liikkumiseen.

  • Koiran tulee olla tottunut vieraisiin ihmisiin.

  • Koira tulee opettaa olemaan yksin, myös eri huoneessa.

  • Narttukoiran juoksuajoista (jokaisesta) ilmoittaminen koiran luovuttajalle, heti viimeistään toisesta päivästä lähtien.


Yhteinen päämäärä

Parhaimmillaan sijoitusnartun ottajan ja luovuttajan välinen yhteistyö on hyvinkin tiivistä.

Heillä molemmilla on yhteinen intressi - sijoitusnartun tai uroksen hyvä hoito, mahdollisimman positiivinen esillä olo kennelmaailmassa ja sen tuleva panos rodunjalostuksessa.
 

Etsimme aina välillä yhteistyökykyistä näyttelyistä ja harrastamisesta kiinnostunutta sijoituskotia tuleville jalostuskoirille. Sinun tulee asua max. 100 km Somero-Salo alueelta.

Haluamme kiittää aikaisempien sijoituskoirien perheitä hyvästä yhteistyöstä!

bottom of page